ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก
ชื่อ นามสกุล
นัชฐพงษ์ ชัยเจริญไมตรี
ชื่อเล่น
บจก.ชัยเจริญไมตรี
บริษัท
ชัยเจริญไมตรี
ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์
029880138-43