• ☀รู้หรือยัง แบบ ภ.ง.ด. 50 ปีนี้มี 6 หน้า
           จำนวนหน้า ภ.ง.ด.50 ลดลง 2 หน้า มีการจัดข้อมูลใหม่ เช่นหมวดผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ในหน้าแรก จัดกลุ่มใหม่คงเหลือแต่นิติบุคคลส่วนให […]