กระดานข่าว: ภาษีทีละเรื่องกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
Profile photo of อภิชาอภิชา asked 1 year ago

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  กฎหมายจะมีผลวันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา ยกเว้นในส่วนของการจัดเก็บภาษีให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป (ณ วันที่ 6 มกราคม 2562 ยังไม่ได้ประกาศ)

ร่างกฎหมายฉบับที่ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ลงชื่อเข้าใช้งานเพื่อแสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่