Admin4 No Comments

ร่างกฎหมายยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีสรรพากรเข้าสภา วาระ 2,3

💢วันนี้ ร่างกฎหมายยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีสรรพากรเข้าสภา วาระ 2,3

💢🔥ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็นและร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอคำแปรญัตติ ดังน้้นคงผ่านสภาโดยไม่มีปัญหา

💢🔥⁉ส่วนปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับคนบัญชียังมีอีกมากอย่างแน่นอน

 

🌟🌟🌟🌟🌟

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp06lS

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

🌟พิเศษ🌟จองและชำระเงินเงินภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ลดท่านละ 500 บาท

💥แถมฟรี💥 โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (excel)

Admin4 No Comments

พนักงานอายุเกิน 60 ยังทำงานอยู่ ไม่ได้จ่ายเกษียณ?

(Q)ถ้าพนักงานอายุเกิน 60 ยังทำงานอยู่  ไม่ได้จ่ายเกษียณ(พนักงานไม่มีเจตนาจะเกษียณ) บริษัทผิดไหมคะ

 

(A) โดย ดร.สมชาย หัตถ์สุวรณณ

🍋 ประเด็นถ้าบริษัทไม่ได้กำหนดอายุเกษียณไว้ ลูกจ้างมีสิทธิขอเกษียณได้เมื่อมีอายุ 60 ปี ซึ่งนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานที่บัญญัติไว้ใน ม.118 ซึ่งหากกฎหมายใหม่ประกาศใช้ลูกจ้างที่มีอายุงานครบ 20 ปี ต้องจ่าย400 วัน

 

🍋 สรุปการเกษียณอายุถือเป็นการเลิกจ้าง ซึ่งนายมีสิทธิที่จะกำหนดอายุเกษียณ หากนายจ้างไม่ได้กำหนดหรือกำหนดเกิน 60 ปี ถือว่าอายุเกษียณลูกจ้างเมื่อมีอายุ 60 ปี และลูกจ้างขอเกษียณได้ กรณีลูกจ้างใช้สิทธินี้ต้องถือว่านายจ้างเลิกจ้างเช่นกัน ดังนั้นต้องจ่ายค่าชดเชยไม่ใช้ลูกจ้างขอลาออกนี่คือเจตนารมณ์ของกฎหมายครับ

 

🍁 🍁 การกำหนดอายุเกษียณจะป้องกันปัญหาเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และหากนายจ้างมีกำหนดระเบียบไว้ก็ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ดังนั้นบริษัทควรกำหนดอายุเกษียณให้ชัดเจน

แนะนำให้ออกระเบียบการเกษียณก่อนครับ

 

📣นักบัญชีดอทคอม สัมมนาหลักสูตร กฎหมายแรงงาน:เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ 💢https://bit.ly/2BVtclx

21 มีนาคม 2562 เวลา 9:00-16.30

 

💢คุณได้รับคำเชิญสู่ห้องแชท “กฎหมายแรงงาน” 👩‍💼 https://bit.ly/2CYEjty

 

Admin4 No Comments

วันลาพักร้อน

(Q) วันลาพักร้อน

สวัสดีค่ะ พอดีสงสัยเกี่ยวกับสิทธิการลาพักร้อนนะคะ

สมมุติพนักงานเริ่มงานวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จะครบ 1 ปี วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

หลังจากทำงานครบ 1 ปีเต็มเขาจะมีสิทธิลาพักร้อนได้ 6 วันเต็มในปี 2562 เลยมั๊ยคะ

หรือเฉลี่ย 2 เดือน ต่อ 1 วันคะ

 

(A) โดย ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ

🍭ประเด็นคือใน ข้อบังคับกำหนดให้พักผ่อนประจำปีเขียนไว้อย่างไร หากเขียนให้ใช้ตามส่วน ลูกจ้างจะได้สิทธิตามปีปฏิทิน หมายความว่าในปีแรกที่ทำงานในเดือนธันวาคมจะได้สิทธิสามวัน ปีถัดไปสองเดือนได้หนึ่งวัน

 

🍬แต่หากไม่เขียนไว้เมื่อครบหนึ่งปีจะได้สิทธิหกวันของปีแรกและสิทธิอีกหกวันของปีที่สองทันที นั่นหมายความว่าปีที่สองได้สิบสองวันเลยครับ

📣สัมมนาหลักสูตร กฎหมายแรงงาน:เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ

21 มีนาคม 2562 เวลา 9:00-16.30

💢https://bit.ly/2BVtclx

 

🌞ที่มา

[นักบัญชีดอทคอม] คุณได้รับคำเชิญสู่ห้องแชท “กฎหมายแรงงาน”

👩‍💼กฎหมายแรงงาน https://bit.ly/2CYEjty

Admin4 No Comments

กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ กับผลประโยชน์พนักงาน แนวปฏิบัติจากสภาวิชาชีพบัญชี

☀กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ กับผลประโยชน์พนักงาน

แนวปฏิบัติจากสภาวิชาชีพบัญชี

👩‍⚖ มุมมองกฎหมาย : พรบ คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 เมื่อประกาศแล้วมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศ เป็นเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินสิ้นสุด 31 ธค 2561 ที่ไม่มีผลกระทบใดๆต่องบการเงินของปี 2561 แม้ว่าลูกจ้างจะมีอายุงานครบ 20 ปีในปี 2561👩‍⚖

(ขณะนี้ กฎหมายยังไม่ได้ประกาศ)

 

🌸วิไล วัชรชัยสิริกุล

6 กุมภาพันธ์ 2562

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย)  https://bit.ly/2FZJOvc

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp06lS

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

🌟พิเศษ🌟จองและชำระเงินเงินภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ลดท่านละ 500 บาท

💥แถมฟรี💥 โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (excel)

Admin4 No Comments

คำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน 40 ปีย้อนหลัง

แจกฟรี ❗️❗️ คำพิพากษาศาลฎีกาคดีแรงงาน 40 ปีย้อนหลัง

↪️https://goo.gl/3v2Jb3

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 14 มกราคม 2562

🌞 LINE สแควร์ นักบัญชีดอทคอม https://line.me/ti/g2/IPKJH8K3FD

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍พฤหัส ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA รออนุมัติ

วิไล วัชรชัยสิริกุล No Comments

กฎหมายเงินทดแทน

กฎหมายเงินทดแทน เป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยในระหว่างหรือจากการปฏิบัติงานให้นายจ้างและผู้รับเหมาค่าแรง เช่น การจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ค่าทำศพ ค่าทดแทน เป็นต้น

 

การปรับปรุงกฎหมาย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 พระราชบัญญัติเงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

 

ติดตามข่าวสารกฎหมายแรงงาน หรือแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ สำหรับนักบัญชี ได้ที่ 

LINE Square นักบัญชีดอทคอม https://line.me/ti/g2/IPKJH8K3FD

กลุ่มกฎหมายแรงงานในเฟสบุ๊ค  https://www.facebook.com/groups/247803852546086/

 

Admin4 No Comments

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็นคนละ 600 เริ่ม 1 ม.ค. 2561

 

🍏เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็นคนละ 600 เริ่ม 1 ม.ค. 2561

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 7 มกราคม 2562

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍พฤหัส ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA รออนุมัติ

Admin4 No Comments

สิทธิผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างตามมาตรา 33

♻️สิทธิผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างตามมาตรา 33

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 33 บัญญัติว่า

มาตรา 33  ให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกันตน

ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าลูกจ้างนั้นเป็นผู้ประกันตนต่อไป

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 7 มกราคม 2562

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍พฤหัส ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA รออนุมัติ

 

Admin4 No Comments

ร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 ผ่านสภาฯ แล้ว

📝ร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 ผ่านสภาฯ แล้ว

เป็นการแก้ไขกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างมากมาย เช่น

– ลากิจโดยได้รับค่าจ้างได้ปีละไม่น้อยกว่า 3 วัน

– ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อตรวจครรภ์และคลอดรวมไม่เกินครรภ์ละ 98 วัน

– ลูกจ้างที่ทำงานครบ 20 ปี จ่ายค่าชดเชย 400 วัน

มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 30 วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

ดาวน์โหลด ร่าง พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 ที่ผ่านสภา

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 13 ธันวาคม 2561

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

📍อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Qxnxaf

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2E6UlWp

CPD/CPA บัญชี 6.30 ชม.

 

Admin4 No Comments

ภาษีนาทีทอง 2561 : รายละเอียดการโอนกิจการบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น 2 ภาษี

🔥🔥🔥ภาษีนาทีทอง 2561 : รายละเอียดการโอนกิจการบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น 2 ภาษี

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร(ฉบับที่ 8) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 667) พ.ศ. 2561

 

ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 13 ธันวาคม 2561

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

📍อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Qxnxaf

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2E6UlWp

CPD/CPA บัญชี 6.30 ชม.