STAFF No Comments

จดบริษัทต้องมีตราประทับหรือไม่ เซ็นชื่อจดทะเบียนอย่างไร ปลอดภัยกว่า

จดบริษัทต้องมีตราประทับหรือไม่ เซ็นชื่อจดทะเบียนอย่างไร ปลอดภัยกว่า

🔥🔥🔥แจกฟรี E book พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
🌻ฉบับรวมกฎหมายอนุบัญญัติครบถ้วน 19 ฉบับ
รวมทั้ง กฎหมายอนุบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ
🔹 คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2762/2562 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
🔸ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2560
กรอกแบบฟอร์ม ขอรับ e Book พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับสมบูรณ์
📥 คลิก https://forms.gle/J7RZkC1MSUxxtYZp9

*****
🎯 เชิญหาคำตอบ ❗️
⚜️ จดบริษัทต้องมีตราประทับหรือไม่
⚜️ เซ็นชื่อจดทะเบียนอย่างไร ปลอดภัยกว่า
⚜️ ข้อมูลจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือไม่
🔰ทางช่องนักบัญชีดอทคอม
https://www.youtube.com/watch?v=lPx0Q99wyws&t=44s
ขอ like👍 subscribe✔️ กดกระดิ่ง🔔 เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ🙏