Admin4 No Comments

การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง “ไม่ทำให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น”

💢การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
“ไม่ทำให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น”💢

ปัญหาความวุ่นวายจากความเข้าใจผิด และอ้างการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภ.บ.ท.5 ว่าเป็นเครื่องยืนยันความเป็นเจ้าของหรือสิทธิครอบครองมีมายาวนาน เพื่อตัดความยุ่งยากทั้งปวง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 9 วรรคสอง อย่างชัดแจ้งว่า “การเสียภาษีของผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นเหตุให้เกิดสิทธิตามกฎหมายอื่น”

🔑ทั้งยังสลักข้อความนี้ไว้ในใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบบ 🔑ภ.ด.ส. 11 ด้วย

#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง #.บ.ท.5
===========
ข่าวอันเป็นที่มา
ภบท.5 ภาษีดอกหญ้า ไม่ใช่เอกสารสิทธิที่ดิน
https://www.komchadluek.net/news/scoop/398753
.
📢 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 6
📍วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562
🌹โบว์ชัวร์ https://bit.ly/2PCMjbI
🌹จองออนไลน์ https://bit.ly/2WsQHeW
CPD/CPA บัญชี 6 ชม.อื่นๆ 6 ชม
***สนใจสอบถามเพิ่มเติม***
Tel:024151567
Mail:seminar@nukbunchee.com
Line Add:@nukbunchee

Admin4 No Comments

ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท ต้องชำระอากรเป็นเงินผ่านเน็ต ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

🌞 >>ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 5 ประเภท ต้องชำระอากรเป็นเงินผ่านเน็ต ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

 1. จ้างทำของ
 2. กู้ยืมเงินหรือเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร
 3. ใบมอบอำนาจ
 4. ใบมอบฉันทะลงมติประชุมบริษัท
 5. ค้ำประกัน
 • ยื่นชำระอากร ก่อนกระทำตราสาร หรือภายใน 15 วันนับจากกระทำตราสาร ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ชำระอากรโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร

↪️ ดาวน์โหลด http://nukbunchee.com/cms/wp-content/uploads/2017/07/อากรอิเล็กทรอนิกส์-2562.pdf

.

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย) https://bit.ly/2FZJOvc

♻️Line @nukbunchee https://line.me/R/ti/p/%40nukbunchee

🌐เพจ: www.facebook.com/nukbunchee2544

Admin4 No Comments

รวมเรื่องพระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรฯ 2562

🎈รวมเรื่องพระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรฯ 2562 🎈

 1. พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562
 2. ลงทะเบียนระบบ “ส่งเสริมผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ” ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.thได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
  (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลงทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร)
 3. ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจในการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด(เอกสารสภาวิชาชีพบัญชี)
 4. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีสามารถระบุจำนวนข้อผิดพลาดได้ (เอกสารสภาวิชาชีพบัญชี)
 5. ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีกรณีไม่สามารถระบุจำนวนข้อผิดพลาดได้ (เอกสารสภาวิชาชีพบัญชี)
 6. Info graphics กรมสรรพากร
 7. FB Live กรมสรรพากร แถลงข่าว พรบ. ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาฯ วันที่ 27 มีนาคม 2562 https://bit.ly/2JKnpFI

➡️พรบ ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 2562 https://bit.ly/2U1rWsh

➡️ประกาศอธิบดี กำหนดลงทะเบียน https://bit.ly/2YvL4gw

➡️การปรับปรุงบัญชีแก้ไขข้อผิดพลาด https://bit.ly/2uBqxcw

➡️รายงานผู้สอบบัญชี ระบุข้อผิดพลาดได้ https://bit.ly/2UjAj1I

➡️รายงานผู้สอบบัญชี ระบุข้อผิดพลาดไม่ได้ https://bit.ly/2OwlW4E

.

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย) https://bit.ly/2FZJOvc

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA บัญชี 6 ชม. อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีอสังหา:ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 3

📍วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2zQIBVy

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

Admin4 No Comments

พรฎ.665 (มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ (เพิ่มรายงานลูกจ้างรายวันที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี)

🍏พรฎ.665 (มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ (เพิ่มรายงานลูกจ้างรายวันที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษี)

↪️https://bit.ly/2AfGuI4

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 7 มกราคม 2562

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍พฤหัส ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA รออนุมัติ

Admin4 No Comments

ร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 ผ่านสภาฯ แล้ว

📝ร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 ผ่านสภาฯ แล้ว

เป็นการแก้ไขกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างมากมาย เช่น

– ลากิจโดยได้รับค่าจ้างได้ปีละไม่น้อยกว่า 3 วัน

– ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อตรวจครรภ์และคลอดรวมไม่เกินครรภ์ละ 98 วัน

– ลูกจ้างที่ทำงานครบ 20 ปี จ่ายค่าชดเชย 400 วัน

มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 30 วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

ดาวน์โหลด ร่าง พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 ที่ผ่านสภา

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 13 ธันวาคม 2561

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

📍อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Qxnxaf

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2E6UlWp

CPD/CPA บัญชี 6.30 ชม.

 

Admin4 No Comments

ภาษีนาทีทอง 2561 : รายละเอียดการโอนกิจการบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น 2 ภาษี

🔥🔥🔥ภาษีนาทีทอง 2561 : รายละเอียดการโอนกิจการบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น 2 ภาษี

 

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร(ฉบับที่ 8) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 667) พ.ศ. 2561

 

ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 13 ธันวาคม 2561

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

📍อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Qxnxaf

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2E6UlWp

CPD/CPA บัญชี 6.30 ชม.

STAFF No Comments

บทความ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

บทความ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

ตอนที่ 1 ทำความรู้จัก IFRS 9
https://www.bot.or.th/…/Resear…/DocLib_/Articrle31_03_59.pdf

ตอนที่ 2 “การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน” โดย ศุภมัทนา โสภณรัตนโภคิน
https://www.bot.or.th/…/Researc…/DocLib_/Article22_06_59.pdf

ตอนที่ 3 “การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน” หรือ “การกันเงินสำรอง”
https://www.bot.or.th/…/Researc…/DocLib_/Article22_09_59.pdf

ตอนที่ 4 “การบัญชีป้องกันความเสี่ยง” วนัสนันทน์ สุขุมาลพันธ์
https://www.bot.or.th/…/Researc…/DocLib_/Article22_12_59.pdf

Credit: ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Admin4 No Comments

ส่งข้อมูลประกันสุขภาพปี 2561 ได้ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 (ไม่ใช่ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตามที่แชร์กันในไลน์)

💉💉ส่งข้อมูลประกันสุขภาพปี 2561 ได้ถึงวันที่ 7 มกราคม 2562

(ไม่ใช่ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตามที่แชร์กันในไลน์) 💉💉

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 3 ธันวาคม 2561

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌กฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน transfer pricing

📍พฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Osvoo1

🌹จองสัมมนาออนไลน์ (รอบบ่าย) https://bit.ly/2yT4Nvu

CPD/CPA รออนุมัติ

 

📌การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

📍อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Qxnxaf

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2E6UlWp

CPD/CPA บัญชี 6.30 ชม.

 

📌กฎหมาย e payment กับภาษีธุรกิจ SME ออนไลน์

📍พุธ-พฤหัส ที่ 19-20 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2DL3WAX

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2qU2qnD

CPD/CPA รออนุมัติ

Admin4 No Comments

ร่างกฎหมาย e payment (e Invoice e Receipt eWT และสถาบันการเงินส่งข้อมูลลูกค้าให้กรมสรรพากร) เข้าสภา วาระ 2,3 วันที่ 4 ธ.ค.

🍏🍏🍏ร่างกฎหมาย e payment (e Invoice e Receipt eWT และสถาบันการเงินส่งข้อมูลลูกค้าให้กรมสรรพากร) เข้าสภา วาระ 2,3 วันที่ 4 ธ.ค.

 

📖อ่าน ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

http://library.senate.go.th/document/mSubject/Ext84/84125_0001.PDF

 

⭐️วิไล วัชรชัยสิริกุล 1 ธันวาคม 2561

🌞 Line @nukbunchee

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

📌กฎหมายการกำหนดราคาโอนระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน transfer pricing

📍พฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 (จำนวน 2 รอบ)

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Osvoo1

🌹จองสัมมนาออนไลน์ (รอบเช้า) https://bit.ly/2APxx9V

🌹จองสัมมนาออนไลน์ (รอบบ่าย) https://bit.ly/2yT4Nvu

CPD/CPA รออนุมัติ

-สำหรับท่านที่จอง 50 ท่านแรก (เช้า) และชำระเงินภายใน 30 พฤศจิกายน 61 ฟรี!!!อาหารกลางวัน

 

📌การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ

📍อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Qxnxaf

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2E6UlWp

CPD/CPA บัญชี 6.30 ชม.

 

📌กฎหมาย e payment กับภาษีธุรกิจ SME ออนไลน์

📍พุธ-พฤหัส ที่ 19-20 ธันวาคม 2561

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2DL3WAX

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2qU2qnD

CPD/CPA รออนุมัติ

No Comments

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง