Admin4 No Comments

ร่างกฎหมายยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีสรรพากรเข้าสภา วาระ 2,3

💢วันนี้ ร่างกฎหมายยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีสรรพากรเข้าสภา วาระ 2,3

💢🔥ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็นและร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอคำแปรญัตติ ดังน้้นคงผ่านสภาโดยไม่มีปัญหา

💢🔥⁉ส่วนปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับคนบัญชียังมีอีกมากอย่างแน่นอน

 

🌟🌟🌟🌟🌟

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp06lS

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

🌟พิเศษ🌟จองและชำระเงินเงินภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ลดท่านละ 500 บาท

💥แถมฟรี💥 โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (excel)

Admin4 No Comments

สรรพากรสัมมนาฟรียื่นภงด. 50 อย่างมั่นใจก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

สรรพากรสัมมนาฟรียื่นภงด. 50 อย่างมั่นใจก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 จองวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น.

🙋สำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต http://rdserver.rd.go.th

.

ประชาสัมพันธ์กลุ่มไลน์ สแควร์ นักบัญชีดอทคอม

มีห้องย่อยดังนี้

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย) https://bit.ly/2FZJOvc

⭐สัมมนานักบัญชีดอทคอม https://bit.ly/2HMlvng

🏡ภาษีอสังหาริมทรัพย์ https://bit.ly/2UGzSev

✈นักบัญชีมือใหม่ https://bit.ly/2MJCCok

✍ข่าวบัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ https://bit.ly/2ShdkmJ

👩‍💼กฎหมายแรงงาน https://bit.ly/2CYEjty

☀บัญชี ภาษี ทีละเรื่อง(บทความ) https://bit.ly/2DPCWis

🎯เตรียมสอบ/ติวสอบ CPA TA https://bit.ly/2RCag4o

🎡หางาน/รับสมัครงานบัญชี https://bit.ly/2Givy0T

กดลิงค์เข้าห้องที่สนใจได้เลยค่ะ

 

Admin4 No Comments

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านที่อยู่อาศัยหลังหลักที่จะได้รับยกเว้นภาษี 50 ล้านบาท

🏘🏡ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

บ้านที่อยู่อาศัยหลังหลักที่จะได้รับยกเว้นภาษี 50 ล้านบาท

ที่เจ้าของต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน💢 เพียงมีชื่อ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน

💢เจ้าบ้านที่ไม่ใช่เจ้าของ ก็ไม่มีหน้าที่เสียภาษีเช่นกัน

#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

21 กุมภาพันธ์ เวลา 19:41 น. ·

🗳: พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 14:20 น.

คุณ Triple P Lertsupraporn

เรียน ท่านอาจารย์สุเทพ ที่เคารพ -ขอเรียนถามประเด็นปัญหา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะมีผลบังคับใช้ ประเด็น ปัญหา ดังนี้ 1. บริษัทฯ เช่าที่ดินกรรมการ และสร้างสำนักงาน บนที่ดินกรรมการ กำหนดสัญญาเช่า 10 ปี และยกกรรมสิทธิ์ให้กรรมการ โดยมีราคาประเมิน 50 ลบ. เมื่อครบสัญญาเช่า สำนักงานดังกล่าว มีชื่อกรรมการ เป็นเจ้าบ้าน 2. กรรมการยังมีบ้านพักอาศัย อีก 1 หลัง ซึ่งมีชื่อกรรมการเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามโฉนด แต่มีบุตรชาย เป็นเจ้าบ้าน โดยมีราคาประเมิน 40 ลบ. จากประเด็นปัญหาทั้ง 2ข้อ หากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับใช้ในปี 2563 จริง คำถาม 1. บ้านหลังหลัก ของกรรมการท่านนี้ ยึดถือตามมูลเหตุข้อไหน ในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครับ

  1. จะถือว่ากรรมการท่านนี้มี่บ้านพักอาศัย มากกว่า 1 หลัง ได้หรือไม่หรือ บ้านพักอีกหลัง เป็นภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่บุตรชายต้องรับผิดชอบ ครับ
  2. แนวทางการวางแผนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรรมการ ท่านนี้ ที่ถูกต้องครับ

🙏🏻ขออนุญาตขอคำแนะนำและความช่วยเหลือ จากอาจารย์เพื่อเป็นความรู้ด้วยครับ

สุเทพ พงษ์พิทักษ์

 

🏠วิสัชนา:

  1. บ้านหลังหลัก ของกรรมการท่านนี้ ต้องเป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน และมีชื่ออยุ่ในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นภาษีของมูลค่าในส่วนที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
  2. จะถือว่ากรรมการท่านนี้มี่บ้านพักอาศัย เพียงหลังเดียวอีกหลังหนึ่งเป็นสำนักงาน เพื่อใช้ในการทำพาณิชยกรรม
  3. กรรมการควรย้ายชื่อเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านพักอาศัย เพือ่การได้รับยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ปล. ขอท่านผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ ช่วยแสดงความเห็นด้วย

 

📌วิไล วัชรชัยสิริกุล เห็นด้วยตามที่อาจารย์ตอบทั้ง 3 ข้อค่ะ

ขออนุญาตเพิ่มเติม เรื่องเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน

การเป็นเจ้าบ้านไม่ใช่เจ้าของเสมอไป กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเก็บจากเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปี ..บ้านหลังหลัก เจ้าของต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน

 

…ดังนั้นกรณีนี้ กรรมการควรย้ายชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านที่พักอาศัยก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

… ในส่วนอาคารสำนักงาน เป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอื่น อัตราภาษี มูลค่า(ราคาประเมิน) 50 ล้านแรกเสียภาษีอัตรา 0.3%

— ถ้าสัญญาเช่าเดิมระบุให้ผู้เช่าออกภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนผู้ให้เช่า ควรแก้ไขสัญญา

📌ที่มา เพจ อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์ https://bit.ly/2EqTSwf

 

⭐คุณได้รับคำเชิญสู่ห้องแชท “นักบัญชีดอทคอม”

https://line.me/ti/g2/uqHEoqLPD0PbfAEqA2PEu62wX0ACeSDgD2jyPcLCKLUjEgBoqVl91d9ntcrQ5B-s

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp06lS

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

🌟พิเศษ🌟จองและชำระเงินเงินภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ลดท่านละ 500 บาท

💥แถมฟรี💥 โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (excel)

Admin4 No Comments

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าใช้จ่ายที่หักได้ เพื่อการตั้งต้นเสียภาษีที่ถูกต้องและประหยัด

🐬ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าใช้จ่ายที่หักได้

เพื่อการตั้งต้นเสียภาษีที่ถูกต้องและประหยัด 

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp06lS

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

🌟พิเศษ🌟จองและชำระเงินเงินภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ลดท่านละ 500 บาท

💥แถมฟรี💥 โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (excel)

Admin4 No Comments

วันลาพักร้อน

(Q) วันลาพักร้อน

สวัสดีค่ะ พอดีสงสัยเกี่ยวกับสิทธิการลาพักร้อนนะคะ

สมมุติพนักงานเริ่มงานวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 จะครบ 1 ปี วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

หลังจากทำงานครบ 1 ปีเต็มเขาจะมีสิทธิลาพักร้อนได้ 6 วันเต็มในปี 2562 เลยมั๊ยคะ

หรือเฉลี่ย 2 เดือน ต่อ 1 วันคะ

 

(A) โดย ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ

🍭ประเด็นคือใน ข้อบังคับกำหนดให้พักผ่อนประจำปีเขียนไว้อย่างไร หากเขียนให้ใช้ตามส่วน ลูกจ้างจะได้สิทธิตามปีปฏิทิน หมายความว่าในปีแรกที่ทำงานในเดือนธันวาคมจะได้สิทธิสามวัน ปีถัดไปสองเดือนได้หนึ่งวัน

 

🍬แต่หากไม่เขียนไว้เมื่อครบหนึ่งปีจะได้สิทธิหกวันของปีแรกและสิทธิอีกหกวันของปีที่สองทันที นั่นหมายความว่าปีที่สองได้สิบสองวันเลยครับ

📣สัมมนาหลักสูตร กฎหมายแรงงาน:เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ

21 มีนาคม 2562 เวลา 9:00-16.30

💢https://bit.ly/2BVtclx

 

🌞ที่มา

[นักบัญชีดอทคอม] คุณได้รับคำเชิญสู่ห้องแชท “กฎหมายแรงงาน”

👩‍💼กฎหมายแรงงาน https://bit.ly/2CYEjty

Admin4 No Comments

กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ กับผลประโยชน์พนักงาน แนวปฏิบัติจากสภาวิชาชีพบัญชี

☀กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ กับผลประโยชน์พนักงาน

แนวปฏิบัติจากสภาวิชาชีพบัญชี

👩‍⚖ มุมมองกฎหมาย : พรบ คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 เมื่อประกาศแล้วมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศ เป็นเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินสิ้นสุด 31 ธค 2561 ที่ไม่มีผลกระทบใดๆต่องบการเงินของปี 2561 แม้ว่าลูกจ้างจะมีอายุงานครบ 20 ปีในปี 2561👩‍⚖

(ขณะนี้ กฎหมายยังไม่ได้ประกาศ)

 

🌸วิไล วัชรชัยสิริกุล

6 กุมภาพันธ์ 2562

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย)  https://bit.ly/2FZJOvc

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp06lS

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

🌟พิเศษ🌟จองและชำระเงินเงินภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ลดท่านละ 500 บาท

💥แถมฟรี💥 โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (excel)

Admin4 No Comments

รู้หรือยัง แบบ ภ.ง.ด. 50 ปีนี้มี 6 หน้า

☀รู้หรือยัง แบบ ภ.ง.ด. 50 ปีนี้มี 6 หน้า

       จำนวนหน้า ภ.ง.ด.50 ลดลง 2 หน้า มีการจัดข้อมูลใหม่ เช่นหมวดผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ในหน้าแรก จัดกลุ่มใหม่คงเหลือแต่นิติบุคคลส่วนใหญ่ แยกนิติบุคคลที่มีจำนวนน้อยและได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีไปไว้ในใบแนบ

รายละเอียดของกลุ่มธุรกิจหรือรายการดังต่อไปนี้ แยกเป็นใบแนบ

1.รายการส่งเสริมการลงทุน BOI

  1. ประกอบกิจการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบภงด 50

3.รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

  1. ขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงตามประมวลรัษฎากร

5 ประกอบกิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ IHQ ต้องไปกรอกในใบแนบ

***นอกจากนี้ คู่มือการกรอก ภ.ง.ด.50 ก็แยกต่างหากจากคู่มือการกรอกใบแนบด้วย

***นิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ทางอินเทอร์เน็ตได้ ภายในเวลา 22:00 น. ของวันที่ 7 มิถุนายน 2562

 

โดยดาวน์โหลดโปรแกรมข้อมูลแบบ ภ.ง.ด.50 Version 2562 Last Update 23/01/2562 ได้ที่

↪️https://bit.ly/2WeiHT5

 

* ศึกษาคู่มือการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 รอบระยะเวลาบัญชี 2561 ได้ที่

↪️ https://bit.ly/2tJJt8U

 

** แบบยื่นบัญชีตามมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด50 /ภ.ง.ด.52 /ภ.ง.ด.55

↪️https://bit.ly/2U79FFw

 

🌻นักบัญชีดอทคอม (ห้องคุย)  https://bit.ly/2FZJOvc

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp06lS

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

🌟พิเศษ🌟จองและชำระเงินเงินภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ลดท่านละ 500 บาท

💥แถมฟรี💥 โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (excel)

Admin4 No Comments

ประเภทเอกสารสิทธิที่ดินที่ควรรู้

💢💢ประเภทเอกสารสิทธิที่ดินที่ควรรู้💢💢

🌞ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารชุด🌞ในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด เป็นผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง🌞

 

🍂ภาพจาก เพจสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ส่วนแยกฮอด

 

🌻”ภาษีอสังหาริมทรัพย์” https://bit.ly/2UGzSev

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ

🌟พิเศษ🌟จองและชำระเงินเงินภายในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ลดท่านละ 500 บาท

💥แถมฟรี💥 โปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (excel)

Admin4 No Comments

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ

🚗 🚙ยกเว้นค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ

 

🌻นักบัญชีดอทคอม https://line.me/ti/g2/IPKJH8K3FD

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘 ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp06lS

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CP D/CPA รออนุมัติ

Admin4 No Comments

ภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 0

🌝ภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 0

ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้า หรือให้บริการกับองค์การระหว่างประเทศที่มีความตกลงปฏิบัติเท่าเทียมกับสถานเอกอัครราชทูต องค์การสหประชาชาติ หรือทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ และสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ

🌻นักบัญชีดอทคอม https://line.me/ti/g2/IPKJH8K3FD

 

📣นักบัญชีดอทคอม-สัมมนา

🏘 ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน รุ่น 2

📍วันที่ 18-19 มีนาคม 2562 **ร.ร.เอเชีย

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2UFFllG

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2SpqKNE

CPD/CPA อื่นๆ 12 ชม.

********************************

⛵เจาะลึกประเด็นสำคัญ กฎหมายแรงงานใหม่ ภาคปฏิบัติ รุ่น 2

📍 วันที่ 21 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2LNfchz

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2VqKbEo

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

🌟โปรโมชั่น 🌟สมัครอบรมเป็นคู่ได้รับส่วนลด<<คู่ละ 1000 บาท>> (ออกใบกำกับภาษีใบเดียวกัน)

********************************

⛵เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร

📍 วันที่ 26 มีนาคม 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2Vp06lS

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TjuMHT

CPD/CPA อื่นๆ 6 ชม.

********************************

🏘ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น1

📍 วันที่ 18-19 เมษายน 2562

🌹ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://bit.ly/2GM1PP3

🌹จองสัมมนาออนไลน์ https://bit.ly/2TePeJY

CPD/CPA รออนุมัติ